INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA GRAFIKI

Pliki podstawowe projektu stempla do laku:

  Pieczątka graficzna 6 cm (unknown, 1 019 hits)

  Pieczątka graficzna kwadrat 5x5cm (unknown, 370 hits)

  Pieczęć do laku 2 cm (unknown, 528 hits)

  Pieczęć do laku 2,5 cm (unknown, 657 hits)

  Pieczęć do laku 3 cm (unknown, 542 hits)

  Pieczęć do laku 4 cm (unknown, 319 hits)

  Pieczęć do laku 4 cm (unknown, 311 hits)

Pliki podstawowe projektu pieczątki graficznej:

  Pieczątka graficzna 6 cm (unknown, 1 019 hits)

  Pieczęć do laku serce (unknown, 289 hits)

Informacje dla zamawiających pieczęć do laku

Aby odpowiednio przygotować plik z grafiką stempla do laku prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

 • Jedyne dozwolone kolory to czarny i biały
 • Prosimy nie stosować cieniowań, gradientów.
 • Elementy powinny być ze sobą połączone (nie mogą na siebie nachodzić)
 • Wszelkie napisy prosimy o zamienienie na krzywe
 • Minimalna wielkość użytej czcionki to 6 pt
 • Minimalna grubość linii to 1 pt
 • Minimalny odstęp pomiędzy elementami to 1 pt

Pamiętaj, że czarne elementy będą grawerowane. Na odbiciu lakowym, lak w tych miejscach będzie wypukły. 

Informacje dla zamawiających pieczątkę graficzną

Aby odpowiednio przygotować plik z grafiką pieczątki graficznej prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

 • Jedyne dozwolone kolory to czarny i biały
 • Prosimy nie stosować cieniowań, gradientów.
 • Elementy powinny być ze sobą połączone (nie mogą na siebie nachodzić)
 • Wszelkie napisy prosimy o zamienienie na krzywe (przykładowy film)
 • Minimalna wielkość użytej czcionki to 12 pt
 • Minimalna grubość linii to 0,5 pt
 • Minimalny odstęp pomiędzy elementami to 1 pt

Pamiętaj, że czarne elementy będą wypukłe na pieczątce, co oznacza, że tak będzie wyglądało odbicie stempla.